BRB Gruppbild

”Vi vill förmedla en barnsyn där barn ses som jämlikar”

Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm kan alla barn och unga komma för att få hjälp och stöd. På plats finns Elin Wernqvist Roberts och hennes kollegor för att lyssna och ge praktisk hjälp i rättighetsfrågor.

–  Vi vill lyfta upp barnens perspektiv och lyssna till deras berättelser, säger Elin (i mitten på bilden)

Vilken slags verksamhet har Barnrättsbyrån?

–  Vi är en öppen verksamhet och jobbar på uppdrag av barn. Barn kan komma hit när som helst med tankar, funderingar och svårigheter och utifrån deras berättelser kan vi se till att deras rättigheter tas tillvara.  Det kan till exempel handla om juridisk hjälp, stödsamtal eller hjälp i kontakt med myndigheter.

Vilka problem kan man vända sig till er med?

– Det kan handla om allt möjligt. När man tänker efter handlar de flesta bekymmer om rättighetsfrågor. Man kan vara utsatt hemma på olika sätt, man kan ha sökt asyl i Sverige och fått avslag, man kan behöva prata med någon men inte vet vart vända sig. Vi kan hjälpa till med att få kontakt med rätt myndighet, vara ett stöd längs vägen och erbjuda rådgivning.

Vad är unikt med Barnrättsbyrån?

–  För oss är det jätteviktigt att bygga relationer med barnen och skapa förtroende. Vi ser oss som medresenärer och stöd i barnens egen resa och process. Vi jobbar med hela barnkonventionen och har ett empowerment-perspektiv, alltså att vi tror på barnens egen förmåga. Samtidigt kan vi bistå med specialistkompetens inom det juridiska och hjälpa barnen att inte behöva ta ett vuxenansvar. Att kombinera det relationella med det juridiska är unikt för Barnrättsbyrån.

Vad är det som driver dig att arbeta med Barnrättsbyrån?

–  Framför allt är det lusten att jobba med unga som driver mig. Speciellt häftigt är det när jag ser att barn kommer vidare i en situation som de trodde var körd. Sedan drivs jag av att förmedla en barnsyn där barn ses som jämlikar med egna vettiga idéer som är värda att lyssna på. Barnkonvention artikel 12 säger att alla barn har rätt att göra sin röst hörd. Jag vill vara med och lyssna på den rösten.

Print Friendly, PDF & Email