Brightfuls grundare Fatime Nedzipovska

”Att bara vara den du är räcker långt för att ge något till andra”

Mötet med unga som kände hopplöshet inför framtiden fick Fatime Nedzipovska att tänka till. Samtidigt lärde hon sig om socialt entreprenörskap – ett sätt att lösa sociala problem med innovativa och hållbara lösningar. Kombinationen av dessa två blev Brightful – en organisation som coachar unga i Malmö.

Vilken typ av verksamhet har Brightful?

– Vi anordnar workshops för högstadiekids tillsammans med mentorer som är universitetsstuderande och yrkesverksamma från olika delar av stan. Under dessa workshops samarbetar vi med olika företag och organisationer, och trycker mycket på att alla har oändliga möjligheter och att man ska våga tro på det. Mentorerna agerar även som coacher och följer upp kidsen i mindre grupper för att prata vidare om olika teman.

Vad är unikt med Brightful?

– Det unika för oss är att alla involverade i projektet har olika bakgrund, kommer från olika länder, olika delar av stan och vill olika saker. I mångfalden blir det tydligt hur många vägar det finns att gå.

Varför valde du att engagera dig i den här frågan?

– Jag är medveten om att många kids, oavsett var de bor, saknar motivation och framförallt saknar förebilder som finns i samma stad som dem. Med enkla medel kan man förändra deras bild om deras framtid och det är det vi gör på Brightful!

Dessutom finns det ett stort intresse bland unga i 20-30 årsåldern att bidra och hjälpa till! Jag tror att många väljer att vända sig till oss för att du som mentor kommer hit som dig själv och delar med dig din historia – att bara vara den du är räcker långt för att ge något till andra.

Vilka tips har du till andra som vill engagera sig?

– Testa så mycket som möjligt för att se vad som intresserar dig. Till sist kommer du att hitta vad som är just din hjärtefråga. Ibland räcker det inte med att veta vad som intresserar dig utan du behöver också veta hur du skulle vilja engagera dig. Du kanske vill projektleda eller gillar att syssla med kreativ marknadsföring? Ta tillfället i akt att kombinera flera av dina intressen för då blir det roligare.

För mig är det den kombinationen som är det viktigaste, att aktivt försöka hitta det du brinner för och sedan också komma på ett roligt sätt att jobba med det. Lyckas man med det tror jag man kan hålla på hur länge som helst.

Print Friendly, PDF & Email