Here you can find book and film recommendations both for young people and school staff. The books and films can be helpful to use in your lessons. Some of the film recommendations are taken from the Swedish Film Institute.

Why not get in touch with us and recommend your favourite book or movie with a theme related to fleeing, identity, xenophobia, and being the new person!

Book Recommendations

Ett öga rött (One Eye Red) by Jonas Hassen Khemiri

Halim is born in Sweden to Moroccan parents. When his mother suddenly dies, the father wants to forget the past, escape the run-down suburbs and only speak Swedish. But Halim doesn’t want to be Swedish, so instead he begins the struggle to rescue his dad from the Integration Plan and Swedificiation. Ett öga rött wrestles with issues of ethnicity, roots, and the importance of language in creating an identity.

Morgon i Jenin (Morning in Jenin) by Susan Abulhawa

Depicts life in a refugee camp in Palestine and draws attention to every human’s need for a home country, context, and sense of security.

Om det var krig i Norden (If There Was a War in Scandinavia) by Janne Teller

Imagine there’s a war—not in Iraq or in Afghanistan or in another far away country, but here, in Europe, in Sweden, where we live. Om det var krig i Norden is a thought experiment that starts with the words “If there was a war in Scandinavia—where would you go?”

De förlorade barnen (The Lost Children) by Jens Mikkelsen and Katia Wagner

A journalistic novel about unaccompanied children that have been lost and whose fate never has been investigated and whose stories haven’t been told.

Film Recommendations

Det nya landet (The New Country)

A 15-year old boy from Somalia meets a 40-year old Iranian man at a temporary home in southern Sweden. Knowing they both risk deportation they decide take their destiny into their own hands and go on a trip through summery Sweden.

 

Crash

American drama film about racism, prejudice, and social tension between different minority groups on a cold winter’s day in Los Angeles.

 

Elixir (short film)

Marco, Abbe, Choy, and Jeffrey are immigrants. One day, after having consumed a mystical drink, an elixir, they’re transformed into Swedish Swedes with blonde hair. They stop fighting and they start performing well in school. But at the same time the whole Swedish society falls apart, since all the immigrants have taken a sip of the same elixir and become  ”normal” Swedes and stopped doing cleaning jobs, making pizzas and driving late-night taxis. Both ironic and sharp political commentary on modern-day Sweden.

Ensamkommande flyktingbarn (Unaccompanied Minors)

See UR:s award-winning documentary series in four parts about Aster, Reza, Ali, Hanna, Amin, and Mortaza here!

Freedom Writers

American film about schoolteacher Erin Gruwell in a gripping story about inner city teenagers with a tough attitude who are used to violence and gunshots, but who find meaning through a diary-writing project.

Förortsungar (Suburban Kids)

The story of Amina who came to Sweden three years ago together with her grandfather. Amina still hasn’t been granted a residency permit, and when her grandfather dies everything comes to a head. She is temporarily hidden away in the home of a pierced and tattooed hard-rocker who lives on a suburb. In the same apartment block lives Mirre, who joins Amina in her fight to stay in Sweden.

Hoppet (The Hope)

Hoppet is a movie seen through the eyes of two refugee boys who prove that it’s possible to keep a dream alive. A film about the love of family and the encounter with a new culture. The film focuses on vulnerability and the responsibility that a healthy society in a country like Sweden must take when it comes to children who have fled, both in accordance with international agreements but also for moral reasons and to show solidarity.

Persepolis

A somewhat unusual film in that it’s an animated movie for teenagers, that is equally engaging and humorous as it is moving. Persepolis tells the story of how eight-year old Marjane from Tehran in Iran grows up under the oppression of the Shahs and more recently the Mullahs. Then she moves to the West as a teenager and finds new freedom—but how free is she? A film about growing up, about how we value life and freedom, and also an initial glimpse into a current country in the Middle East.

Zozo

Zozo tells the story of a 10-year old boy’s journey, both internally and externally. From a war-torn Beirut where he loses his whole family, to Sweden which turns out not to be the paradise Zozo has dreamt about, despite its beautiful nature and peaceful streets. Zozo reminds us that behinds all the statistics about refugees, there are dramatic personal stories and experiences we can’t even imagine, but also that the world can look different from a child’s perspective.

Här kommer vi att fylla på med bok- och filmtips både för dig som är ung och för dig som arbetar i skolan. Böckerna och filmerna kan med fördel användas i undervisningen. En del av filmtipsen är hämtade från Svenska Filminstitutet.

Tipsa oss också gärna om dina bästa bok- och filmtips med teman såsom på flykt, identitet, främlingsfientlighet och att vara ny.

Boktips

Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri

Halim är född i Sverige av marockanska föräldrar. När hans mamma plötsligt dör vill pappan glömma det förflutna, flytta från förorten och bara prata svenska. Men Halim vill inte bli svensk utan inleder istället kampen för att rädda sin pappa från Integrationsplanen och svennefieringen. Ett öga rött vrider och vänder på problematiken kring etnicitet, rötter och språkets betydelse för att skapa sig en identitet.

Morgon i Jenin av Susan Abulhawa

Gestaltar livet i ett flyktingläger i Palestina och visar på varje människas behov av ett hemland, sammanhang och trygghet.

Om det var krig i Norden av Janne Teller

Föreställ dig att det är krig – inte i Irak eller i Afghanistan eller i något annat avlägset land – utan här, i Europa, i Sverige, hos oss. Om det var krig i Norden är ett tankeexperiment som inleds med orden ”Tänk om det blev krig i Norden. Vart skulle du ta vägen?”

Vår förbannade rätt av Maja Frankel

Reportagebok av Maja Frankel med bilder av Tora Mårtens om ungdomars rättigheter utifrån deras egna berättelser.

De förlorade barnen av Jens Mikkelsen och Katia Wagner

Reportagebok om försvunna ensamkommande flyktingbarn vars öden aldrig utretts och vars berättelser aldrig berättats.

Ligger Sverige i Iran av David Mohseni

David är på flykt i fyra år innan han kommer till Sverige. I flera år bor och jobbar han i en källare i Iran. Som betalning får han mat och sängplats. Flera gånger under flykten skadar han sig så illa att han nästan dör. En stark överlevnadsinstinkt tar honom igenom umbäranden som ingen borde uppleva.

Filmtips

Filmtips

Det nya landet

En femtonårig kille från Somalia möter en 40-årig iransk man på ett transitboende i södra Sverige. Med hotet om att bli avvisade hängandes över dem bestämmer de för att ta ödet i sina egna händer och åker på en resa genom sommarsverige.

Crash

Amerikansk dramafilm om rasism, fördomar och sociala spänningar mellan olika minoritetsgrupper en kall vinterdag i Los Angeles.

Elixir (kortfilm)

Marco, Abbe, Choy och Jeffrey är invandrare. En dag, efter att ha druckit en mystisk dryck, ett elixir, förvandlas de till präktiga svenska svennar med blont hår. De slutar bråka, blir duktiga i skolan. Men samtidigt brakar hela samhället ihop eftersom Sveriges alla invandrare tar sig en slurk av samma elixir och blir fina svennar och slutar städa, baka pizzor, köra nattaxi. En lika ironisk som vass politisk kommentar till ett Sverige av i dag.

Ensamkommande flyktingbarn

Se UR:s prisbelönta dokumentärserie i fyra delar om Aster, Reza, Ali, Hanna, Amin och Mortaza här!

Freedom Writers

Amerikansk film om lärarinnan Erin Gruwell i en gripande berättelse om storstadsungdomar med tuff attityd som vant sig vid våld och skottlossning, men som genom ett dagboksprojekt finner mening med tillvaron.

Förortsungar

Berättelsen om Amina som för tre år sedan kom till Sverige tillsammans med sin morfar. Amina har ännu inte fått uppehållstillstånd och när hennes morfar plötsligt dör ställs allt på sin spets. Hon är tillfälligt gömd hos den piercade och tatuerade hårdrockaren Johan som bor i en förort. I samma trappuppgång bor Mirre som tillsammans med Amina börjar kämpa för att Amina ska få stanna i Sverige.

Hoppet

Hoppet är en film som genom två flyktingpojkars ögon visar att det går att hålla sin dröm levande. En film om kärleken till familjen och att möta en ny kultur. Fokus riktas mot barns utsatthet och det ansvar som välmående samhällen som Sverige måste ta för barn på flykt, i kraft av internationella överenskommelser men också av moraliska och solidariska skäl

Persepolis

Något så ovanligt som en animerad film för ungdomar, en film som berättar en lika medryckande humoristisk som rörande berättelse om hur åttaåriga Marjane från Teheran i Iran växer upp under shahens och sedermera mullornas förtryck. Sen flyttar hon som tonåring till väst och upplever en ny frihet – men hur fri är hon? En film om att växa upp, om hur livet och friheten värderas och därtill en initierad inblick i ett aktuellt land i Mellanöstern.

Zozo

Zozo skildrar en tioårig pojkes yttre och inre resa. Från inbördeskrigets Beirut, där han mister hela sin familj, till Sverige  som inte det paradis Zozo drömt om, trots vacker natur och fredliga gator. Zozo gör oss påminda om att det bakom flyktingstatistiken döljer sig dramatiska personliga öden, upplevelser vi inte kan föreställa oss. Men också att världen ur ett barns perspektiv kan se annorlunda ut.

Print Friendly, PDF & Email