oumiebild_porträtt

”Man träffar människor som påverkar en för livet.”

Projektet Jalla för alla började som ett initiativ för att fånga upp ensamkommande killar som var på väg att hamna snett. Nu har det växt till ett arvsfondsfinansierat projekt som leds av Oumie Njai och vänder sig till både tjejer och killar som har kommit ensamma till Sverige.

Berätta om projektet Jalla för Alla!

– Projektet går ut på att försöka nå så många ensamkommande ungdomar i Stockholm län som möjligt och erbjuda dem en kurs i samhällskunskap för att öka kunskapen om hur det svenska samhället fungerar. Samtidigt är det också ett forum för ungdomar att växa, ta ställning och stärka sig själva som individer.

Vi utgår från olika teman varje gång vi ses och talar om det som är viktigt för en ensamkommande ungdom. Vi har även anpassat Jalla för alla till skolor och nyanlända ungdomar och det har fungerat utmärkt. Grupperna träffas en gång i veckan i två timmar och går igenom teman som hälsa, grupp och individcentrerat synsätt, här och där, kärlek, sex och genus samt framtiden.

Vad fick dig att engagera dig i det här projektet?

– Jag vill kunna hjälpa folk och speciellt unga då de har livet framför sig. När det kommer till en speciellt utsatt målgrupp som denna så tycker jag att det här projektet verkade toppen.

Vad har du lärt dig under projektets gång?

– Hur mycket som görs för denna målgrupp för att förbättra deras situation i Sverige, jämfört med andra länder, men också hur lite folk egentligen vet om dessa ungdomar. Det har varit en otrolig resa att få arbeta med dessa ungdomar på nära håll, att få se hur de vågar hoppas på att framtiden blir bättre även i mörka stunder och  att se hur de påverkat varandra positivt. Det har varit en otroligt lärorik period där jag har träffat  individer som har påverkat mig för livet.

Print Friendly, PDF & Email