Jan Olov fotograf Markus Holmström

”Det är en rikedom att äga två kulturer”

Jan Olov Svanberg är eldsjälen som idag jobbar heltid med att vara god man åt 14 ensamkommande flyktingbarn. Jag träffar honom tillsammans med Roholla och Walikan, två killar som nyligen har kommit till Sverige från Afghanistan. Det riktigt lyser om Jan Olov och det märks att han är rätt man på rätt plats.

– Jan Olov är som min pappa, säger Walikan och ler.

Under många år har Jan Olov kommit i kontakt med ensamkommande flyktingbarn genom den kyrka som han är engagerad i. När han mötte en kollega som arbetade som god man föddes tanken på att lämna jobbet som föreståndare på ett gruppboende och istället ägna all sin tid åt att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar.

– Jag och min fru Jeanette har alltid haft lite extra hjärta för barn och ungdomar så det kändes helt rätt för mig, säger Jan Olov.

Vad är din uppgift som god man?

–  Framför allt handlar det om att tillvarata ungdomarnas rättigheter och att se till att de behandlas väl i alla sammanhang. Jag har kontakt med varje ungdom minst en till två gånger i månaden i samband utvecklingssamtal på skolan, läkarbesök, träff med advokat eller intervju hos Migrationsverket. Jag ansvarar också för allt juridiskt såsom ansökan om studiebidrag, skolplacering och ekonomi.

Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Det är att känna att man kan göra en skillnad för utsatta barn och ungdomar. Att se ett ensamkommande flyktingbarn förändras från att vara ångestladdad och rädd vid ankomst till Sverige, till att efter något år vara en trygg, svensktalande gymnasieelev med framtidstro som kanske till och med får möta sin familj på Arlanda efter flera års väntan, är fantastiskt.

Vilka utmaningar möter du?

– Den största utmaningen är när Migrationsverket beslutar att inte ge barnet uppehållstillstånd och istället vill utvisa det från Sverige till mycket osäkra och otrygga omständigheter i annat land. Ungefär en av fyra ensamkommande ungdomar under 18 år, får inte stanna i Sverige idag.

Vilket råd vill du ge till unga som är nya i Sverige?

– Att till 100% bevara det bästa från sitt hemlands kultur och att  till 100% ta till sig det bästa i svensk kultur. Det är en rikedom att äga två kulturer. Vi som är födda i Sverige har bara en kultur, säger Jan Olov och ler.

 

Print Friendly, PDF & Email