Rodakorset

”Många vill göra något för en medmänniska”

Röda Korset har omfattande verksamhet för ensamkommande flyktingar. Under tre år har Lois Hansson drivit ett projekt för att hitta nya vägar att hjälpa.

Berätta om projektet som ni driver!

– Projektet har tre delar. Den första delen handlar att få ut information om Röda Korsets arbete med släktefterforskning och familjeåterförening för ensamkommande. Den andra handlar om att involvera ensamkommande i tankesmedjor där de själva får berätta vilka behov de har. En tredje del handlar om att intervjua ensamkommande om bemötandet i asylprocessen. Vi har valt att koncentrera projektet till Uppsala, Umeå, Örebro och Linköping

Intressant! Vad har ni lärt er av projektet? Vilka frågor är viktiga att fortsätta driva?

– Framför allt har jag blivit övertygad om att Röda Korsets verksamhet för att återförena barn med sina föräldrar är jätteviktig. Utifrån enskilda fall som vi möter kan vi också driva opinion och påpeka brister i den juridiska processen.

Sedan är det jätteviktigt att lyssna på de ensamkommande och deras behov. Ett behov är att få stöd från vuxna, vilket vi ger genom våra mentorsprogram. Ett sådant program kan handla om att besöka boenden, hjälpa med läxläsning eller ge annat stöd. Sedan får vi inte glömma alla frivilliga, de är fantastiska! Vi måste bli bättre med att skapa samarbeten mellan boende, frivilliga och myndigheter.

Även  om Lois projektleder tillsammans med kollegan Josefine Zeolla är hon noga med att påpeka att det är alla frivilliga som gör det stora  jobbet.

– Det finns ett jättestort engagemang kring den här frågan. Vi har många pigga pensionärer som vill driva projekt och många unga som vill vara med och göra någonting för en medmänniska.

Om du också vill göra någonting för en medmänniska kan du också bli frivillig hos Röda Korset. Kontakta dem eller Röda Korsets Ungdomsförbund.
Print Friendly, PDF & Email