20130514_1470

”Ensamkommande är en resursstark grupp som vi borde ta vara på”

 

Observera att detta endast är en intervju med företrädare för SEF. Hej Sverige är ett separat projekt och detta är inte SEF:s hemsida. Hej Sverige kan inte förmedla kontakt med företrädare för SEF. Kontakta då SEF direkt.

Isabella Canow tröttnade på att politiker och myndigheter ofta pratar om ensamkommande ungdomar, men sällan med dem.  Hon såg potentialen som fanns hos ensamkommande och ville skapa en plattform där de kunde uttrycka sina egna åsikter. Resultatet blev SEF – Sveriges ensakommandes förening.

Berätta om bakgrunden till SEF!

–   SEF startades som en del i projektet Prata med oss, inte om oss. Jag fick idén när jag intervjuade barn som var placerade hos familjehem. Några av barnen var ensamkommande och jag insåg att det är en väldigt resursstark grupp som vi inte tar tillvara på. Istället kommer vi med ett ovanfrånperspektiv och tror oss veta deras bästa utan att vi först frågar dem. SEF är den första föreningen som både är av och för ensamkommande.

Vilken verksamhet har SEF?

–  Det är i stor utsträckning upp till varje lokalgrupp att utforma sin verksamhet. Bland annat handlar det om att anordna aktiviteter, erbjuda mentorskap för ensamkommande unga, bevaka frågor som rör ensamkommande och föreläsa för andra organisationer och myndigheter.

Vilka frågor är mest angelägna att driva för SEF?

–  Det finns flera politiska frågor som är angelägna. Till exempel bemötandet av ensamkommande i asylprocessen och frågor kring Dublinförordningen – det EU-direktiv som gör att barn kan skickas tillbaka till det första landet i Europa som de kom till. I många fall är det Cypern, Italien och Malta. Där får barnen leva som hemlösa utan mat eller försörjning. Många unga ensamkommande säger att de hellre tar livet av sig än återvänder dit.

Isabella Canows engagemang och kunskap går inte att ta miste på, men hon påpekar att det är ungdomarna själva som driver föreningen. Än så länge finns SEF i Stockholm, Umeå och Malmö och har sammanlagt 200 medlemmar. Visionen är att föreningen ska växa till en nationell organisation med lokalgrupper i flera städer.

Kanske är du den som ska starta en ny SEF lokalgrupp? Alla som har kommit till Sverige som ensamkommande får vara medlemmar, men om du inte delar den erfarenheten kan du fortfarande vara stödmedlem. Läs mer på gruppens facebooksida
Print Friendly, PDF & Email