Med kampanjen Hej Sverige vill Friends och UNHCR ge stöd, verktyg och inspiration till dig som arbetar i skolan, både i arbetet med de centrala kunskapsmålen i Lgr 11 och med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag. Vårt material utgår från ensamkommande flyktingbarns berättelser och lyfter frågor som rör identitet, att vara ny, fördomar, trygghet och mänskliga rättigheter.

På den här sidan hittar du mer information om migration och varför man flyr. Du kan ladda ner våra lärarhandledningar och streama filmen Krigsduvor här. Sedan 2012 har skolor kunnat kostnadsfritt beställa vårt seriealbum och lärarhandledning som sedan har skickats till skolan. 78 000 seriealbum och drygt 3000 lärarhandledningar har beställts och lästs av elever och skolpersonal över hela Sverige sedan 2012. Projektet Hej Sverige avslutas i juli  2015 och nu är alla de tryckta seriealbumen av Vi ska ses igen Sanam tyvär slut. Vill du läsa serien så finns den här på hemsidan att läsa elektroniskt. Vi vill tacka alla som har beställt och tagit del av projektets material och som dagligen bidrar till en trygg och jämlik skola fri från diskriminering och kränkande behandling.

Just nu samlar vi in medel för att möjliggöra en nyupplaga av seriealbumet och lärarhandledningen för att gratis kunna erbjuda detta till Sveriges alla 350 000 högstadieelever 2015-2016. Kontakta Johan Rahm om Du vill bidra och ge alla högstadieelever denna chans. johan.rahm@friends.se  

Hej Sverige har även arrangerat en rad olika semiarier, workshops och nätverksträffar under 2014-2015.

27/8 Hej Sverigeutbildning – att bemöta rasism i skolan. Föreläsning på Raul Wallenbergs dag på Unga Klara i Sockholm.

23/9 Inspirationsföreläsningar och workshop med inbjudna föreläsare om att förebygga och bemöta vardagsrasism i skolan. Friends International Center Against Bullying- Solna.

25/11 Filmvisning av dokumentären Raskortet och efterföljande föreläsning och samtal av Raymond Peroti för skolelever från åk 7 till gymnasiet i Stockholm.

28/5 2015 Konferensen Inkludering och den psykosociala miljön i skolan för nyanlända elever.

För mer info om respektive event,  innehåll och anmälan se www.friends.se eller Pedagog Stockholm. http://www.pedagogstockholm.se/kalendarium/

Läs mer om kampanjens innehåll här
Nu kan du även beställa vår nya utbildning som består av en självreflekterande föreläsning och ett tillval i workshop form. Utbildningen är riktad till pedagoger och bygger på erfarenheter från projektet där en tredjedel av Sveriges högstadieskolor har tagit del av vårt antirasistiska kunskapsmaterial.

Läs mer om lärarutbildningen här
Print Friendly, PDF & Email