Genom lärarhandledningen som vi erbjuder er i kampanjen Hej Sverige arbetar du både med att uppnå det centrala innehållet i Lgr 11 och skolans övergripande värdegrund- och demokratiuppdrag.

Alla lärarhandledningar är framtagna för att eleverna skall kunna uppnå olika centrala innehåll och träna på olika förmågor i enlighet med Lgr 11. Materialet har ett normkritiskt förhållningssätt och riktar fokus på hur strukturella normer påverkar värderingar, åsikter och förhållningssätt.

Att arbeta med materialen blir naturligt en del av skolans främjande arbete för allas lika värde och förebyggande arbete mot kränkande behandling enligt kraven i diskrimineringslagen och skollagen kapitel 6.

Print Friendly, PDF & Email