friends-skolaHar du någon gång varit nervös över att börja i en ny skola eller en ny klass? Har du varit rädd för att inte passa in? Har du ibland känt att andra har dömt dig utifrån ditt utseende?

Oavsett om en har erfarenhet av flykt till ett nytt land eller inte, tror vi att många människor kan känna igen sig i känslor som rädsla, saknad, längtan och att vilja bli  accepterad för den hen är och för hur en ser ut. Tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, har Friends tagit fram den här hemsidan, ett seriealbum, en film och en teaterföreställning som lyfter dessa frågor. Alla unga har rätt att känna sig inkluderade, respekterade och trygga i skolan. Du är en viktig del i det arbetet.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter, fakta om migration, om vad mobbning är och hur vi tillsammans kan bidra till en trygg och jämlik skola för alla.

Läs mer om Friends arbete i skolan

Print Friendly, PDF & Email