Sverige har inte alltid varit ett rikt och välmående land. I slutet av 1800-talet var förhållandena på landsbygden så dåliga att en tredjedel av Sveriges befolkning bestämde sig för att emigrera till Amerika. Det motsvarade över en miljon människor. Tänk er! Fler än en miljon människor. Det är lika många människor som idag bor i Stockholm.

Att ta sig till Amerika på den tiden var ett stort och riskfyllt projekt. De flesta som flydde från Sverige hade aldrig tidigare varit utomlands, nästan ingen kunde engelska och båtfärden över Atlanten var både lång och farofylld. Ändå åkte svenskarna.

Men vad var det som fick så många att lämna sitt hemland?

Den främsta anledningen till att människor kände sig tvungna att lämna Sverige var fattigdom. År av dåliga skördar i kombination med fler och fler födda barn, gjorde att det helt enkelt fanns för många människor och för lite mat. Att lämna allt var ett sätt att överleva.

En annan anledning till varför svenskarna gav sig av, var längtan efter religiös och politisk frihet. I Sverige regerade kungen med järnhand samtidigt som statskyrkan hade stor makt. Många människor kände att de inte kunde uttrycka varken sin religion eller sina politiska åsikter såsom de ville. Därför började de snegla mot väster.

I väster fanns Amerika. Landet med bördiga åkermarker och politisk och religiös frihet. Där kunde svenskarna börja ett nytt liv. Och på samma sätt som svenskarna flydde då, flyr människor till Sverige idag. Drömmen är densamma nu som då; en dröm om ett värdigt liv.

Print Friendly, PDF & Email