mobbning-hej-sverige

Det är olagligt att kränka andra. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra gånger. Det är alltid lika förbjudet. Det spelar heller ingen roll vad man kallar det – mobbning, kränkningar, trakasserier, diskriminering eller utfrysning. Det viktigaste är att du har rätt att bli behandlad väl av både dina jämnåriga och av vuxna. På Friends arbetar vi dagligen med att motverka mobbning på skolor, förskolor och idrottsföreningar med målet att alla barn och unga har rätt att känna sig trygga.

Här reder vi ut vad som är vad och framför allt vad vi tillsammans kan göra för att du och alla andra unga skall känna sig trygga i skolan.

Vad är mobbning, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering?

Mobbning är när någon blir utsatt för negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och kan därför ha svårt att försvara sig. Andra ord som kan dyka upp när man pratar om att någon är utsatt är kränkningar, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Kränkningar är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Det kan ske en eller flera gånger. Trakasserier är när mobbningen har att göra med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, t.ex. om du är tjej eller kille eller din hudfärg. Diskriminering är när en vuxen behandlar dig orättvist eller att skolan har orättvisa regler som drabbar dig för att du till exempel har en viss religion, sexuell läggning eller ett funktionshinder. Läs mer i ordlistan.

Mobbning kan ske på olika sätt

Mobbning kan ske på olika platser som i skolan, på fritiden eller på nätet. Var som helst där vi umgås och där det är otryggt kan mobbning uppstå, och både barn och vuxna kan mobba eller bli mobbade. Mobbning kan ske på olika sätt:

1. Fysiskt: Att göra något mot någon annans kropp som att slå, sparka, tafsa, komma för nära, hålla fast, knuffa, fälla, nypa, dra i håret, kasta sudd, stjäla eller förstöra saker osv.

2. Verbalt: Att göra illa någon med hjälp av ord. Det kan man göra genom att hota, klottra eller att säga något direkt till personen. Att snacka skit och sprida rykten om någon är också verbal mobbning.

3. Psykiskt: Att på olika sätt ”i det tysta” visa en person att den inte är välkommen eller mindre värd. Exempelvis genom elaka blickar, suckar, att vända ryggen till eller att utesluta någon i gruppen.

Fyra enkla tips på hur du och din klass kan motverka mobbning

Alla kan göra något åt mobbning! Det handlar om hur man är och vad man gör varje dag – i sin familj, bland vänner, på skolan, idrottsföreningen, nätet eller bland okända. Barn och unga har däremot inte ansvar att lösa mobbning – det ligger alltid hos vuxna. Däremot har du som ung oftast bättre koll än vuxna eftersom du vet mer om vad som verkligen händer i klassen, på skolan och på fritiden. Vuxna behöver hjälp att upptäcka om någon far illa. Dessutom betyder det hur mycket som helst för den som är ensam att bli sedd av någon i sin egen ålder.

1. Visa den som blir mobbad att du ser att han eller hon finns.

Säg ”hej”, ge ett leende, sätt dig bredvid ibland. Gå tillsammans till maten, fråga vad hon/han ska göra på rasten eller vad ni har för läxor. Lyssna om hon/han behöver prata. Små saker kan göra stor skillnad

2. Visa att det är beteendet det är fel på – inte personen!

Tänk på att även en mobbare kan vara osäker och må dåligt. Den som mobbar behöver precis som alla andra människor bli sedd och hörd. Med andra ord kan det faktiskt hjälpa att vara schysst även mot den som mobbar. Samtidigt ska man självklart vara tydlig med att man inte tycker att det är ok när den mobbar. Visa att det är vad den gör som är fel och inte att det är personen själv det är fel på.

3. Skapa god stämning!

Något som är viktigt för att mobbning inte ska uppstå är stämningen i gruppen. Är det roligt att gå i er klass? Tror du att det är så för alla? Finns det grupperingar som inte inkluderar andra? Är det vanligt med skitsnack, hårda ord och taskiga skämt? Prata med de vuxna om hur ni har det och arbeta för att få en god sammanhållning. Det enklaste sättet brukar vara att göra roliga saker ihop. I en grupp där alla känner varandra är man oftast trygg och inte lika rädd för olikheter.

4. Säg ifrån!

Det finns massvis av sätt att säga ifrån på. Ett bra sätt att säga ifrån är att prata med en vuxen. Det är inte att skvallra – mobbning är olagligt! Ett annat bra sätt är att ta hjälp av kompisar. Tillsammans blir ni starkare. Ni kan starta ett positivt grupptryck genom att visa att ni inte ställer upp på mobbningen och sedan få fler och fler på er sida. Skratta inte med i elaka skämt, säg ifrån när någon är taskig. Det viktigaste är ATT man gör något – inte hur! Om du gör något har du möjlighet att förändra en annan människas liv.

Tänk på att inte gå och bära på andras problem så att du själv mår dåligt. Prata med en vuxen!

Var kan jag vända mig om jag blir utsatt?

I Sverige finns flera olika ombudsmän som kan hjälpa dig om du är utsatt för mobbning, diskriminering eller kränkningar. Hit kan du vända dig;

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Barn- och elevombudet (BEO) övervakar regler om kränkande behandling i skollagen och ska se till att skolorna följer lagen mot kränkande behandling, BEO kan föra elevers talan när de varit utsatta för kränkningar i skolan. 

Justitieombudsmannen (JO) ska övervaka att domstolar och andra myndigheter och tjänstemän vid myndigheter följer lagar och andra författningar och att de även i uppfyller sina skyldigheter att se till barns rättigheter.

Barnombudsmannen arbetar för barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. 

Om du känner dig utsatt eller illa behandlad, försök att prata med en vuxen så att du får hjälp. Alla barn har rätt att vara trygga i skolan och på fritiden. Läs mer om du behöver stöd eller hjälp 

Print Friendly, PDF & Email