Left Right
Just nu befinner sig över 60 miljoner människor på flykt till följd av pågående eller nya konflikter världen över. Det är det högsta antalet människor på flykt sedan Andra Världskriget. Av dessa får nästan 26 miljoner människor någon form av skydd eller assistans av UNHCR.
16,7 miljoner människor räknas som flyktingar och 33,3 miljoner människor är internflyktingar i sitt land.
10 miljoner människor uppskattas vara statslösa.
Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla människor som befinner sig på flykt. De 49 fattigaste länderna i världen tar emot 2,8 miljoner flyktingar.
Pakistan tar emot absolut flest flyktingar, närmare 1,6 miljoner människor. Iran och Libanon ligger på andra och tredje plats. I Sverige fick 24 498 personer uppehållstillstånd 2013. 
Pakistan tar även emot flest flyktingar i relation till landets ekonomiska kapacitet. Etiopien och Kenya ligger på andra och tredje plats.
Tyskland var för första gången sedan 1999 det land som tog emot flest asylsökningar i världen 109 600. USA ligger tvåa med 84 400. Sydafrika är det land som under de senaste åren har tagit emot flest asylansökningar (107 000 år 2011, 61 700 år 2012). 2013 ligger Sydafrika på tredje plats med 70 000 asylansökningar. Sverige tog 2013 emot 54 259 asylansökningar. Av dessa fick hälften någon form av uppehållstillstånd.
Ungefär 30 miljoner barn under 18 år är på flykt i eller utanför sitt sitt hemland världen över, det är 50% av alla människor på flykt.
Av alla asylsökande är 34% under 18 år.
25 300 barn under 18 år söker just nu asyl i världen efter att de ensamma utan någon familj har lyckats ta sig till ett annat land. I Sverige sökte 7000 barn asyl förra året som kom ensamma utan någon förälder.
I drygt 5 518 brottsanmälningar från 2012 identifierades ett hatbrottsmotiv. Hatbrott är när någon angriper en viss person eller en grupp av människor på grund av deras etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012, som mätte utsatthet under 2011, uppskattas cirka 86 000 personer (16-79 år) ha blivit utsatta för främlingsfientliga hatbrott under 2011 och cirka 21 000 personer (16-79 år) för homofobiska hatbrott.
Print Friendly, PDF & Email