”När vi möter barnen och ungdomarna i vår verksamhet ser vi väldigt resursstarka individer, men som ofta bär på en utbredd känsla av ensamhet och längtan efter nära och kära”

bisbiv

Lina Börjesson och kollegan Suzan Sharif på Individuell Människohjälp (IM) som arbetar med Barn i väntan & Barn i start. BIV/BIS är en av flera verksamheter inom IM som riktar sig till nyanlända barn och ungdomar.  Projektet är en stödgruppsverksamhet som syftar till att öka förståelsen för sig själv och den nya livssituationen, samt att ge redskap att hantera den.

–          Vad är unikt med Biv/Bis?

I grupperna får deltagarna stöd genom att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter med varandra, i en trygg miljö. Arbetet i grupperna utgår från en pedagogisk modell som baseras på en rad olika teman, där varje tema har en koppling till situationen som nyanländ. Under träffarna får deltagarna använda sig av olika uttrycksformer som bild, rollspel, samtal och pedagogiska övningar. Att gå i en stödgrupp kan vara givande på många olika sätt. Man får lära sig mer om sig själv och andra i ett sammanhang präglat av omsorg och förutsägbarhet, prata om sådant som annars kanske inte ges utrymme för i vardagen och känna att man inte är ensam.

–          Var finns ni?

Biv/Bis finns på olika håll runt om i landet, bland annat i Malmö, Lund, Botkyrka, Linköping, på Småländska höglandet och i Göteborg. Verksamheterna organiseras på olika sätt och har olika samarbetspartners. I Göteborg är Biv/Bis en del av IMs lokala arbete, med finansiering från Göteborgs Kommun.

–          Vad är det viktigaste du lärt dig av arbetet?

I mötet med barn och ungdomar som kommit ensamma till Sverige är det tydligt att de är en heterogen grupp bestående av individer med olika bakgrund och framtidsdrömmar. Gemensamt för många är dock att de trots sin unga ålder tagit sig igenom mycket svåra situationer och perioder i sina liv. När vi möter barnen och ungdomarna i vår verksamhet ser vi väldigt resursstarka individer, men som ofta bär på en utbredd känsla av ensamhet och längtan efter nära och kära. Samtidigt är de präglade av sin ålder, med tankar, känslor, beteenden och bekymmer som hör åldern till, oavsett vart i världen man kommer ifrån.

–          Vilka tips har du till andra som vill engagera sig?

Att engagera sig ideellt är hur lätt som helst! Det finns så många bra verksamheter och projekt att delta i och egna initiativ är oftast välkomna om man har idéer kring vad som borde finnas eller göras i samhället. Allt man behöver göra är att se över sin vardag och se efter så att man har tiden som behövs. Olika verksamheter kräver olika mycket tid, så det gäller att hitta något som matchar den egna livssituationen. Det lilla pusslet är värt att lägga för som volontär får man så ofta mer tillbaka än vad man ger!

–          Hur kan man som nyanländ komma i kontakt med er verksamhet?

I Barn i väntan & Barn i start arbetar vi med tolkar, så vill man komma i kontakt med oss kan man skicka mejl, sms eller ringa och behövs tolk så ringer vi upp med en. Våra kontaktuppgifter hittar man på vår hemsida: biv.nu eller manniskohjalp.se

För IMs övriga verksamheter kan man kontakta samordnaren för den verksamhet man är intresserad av. Samordnarnas kontaktuppgifter finns på IMs hemsida: manniskohjalp.se

 

Print Friendly, PDF & Email