Here you can download the comic book We Shall Meet Again, Sanam. The comic book is already available for teachers to order free of charge. The comic book will also be accompanied by additional teaching material addressing topics such as being forced to flee one’s country, children’s rights, identity, and integration.

The comic book We Shall Meet Again, Sanam , depicts the long and dangerous journey undertaken by a 14-year-old boy, fleeing to Sweden alone, all the way from Afghanistan.

The story is written by Oskar Ekman and illustrated by Peter Bergting. The author Oskar Ekman has conducted interviews with the project’s reference group of young people who have experience coming to Sweden alone. The comic book draws from their real-life stories, as well as the report Voices of Afghan Children—interviews UNHCR has conducted with 42 young people who have fled Afghanistan and come to Sweden alone.

oskarekman

Oskar Ekman (born 1975) is a journalist and author, and worked for many years as managing editor for the magazine Kamratposten. For the past couple of years he has been freelancing, focusing particularly on society and culture. Amongst other things, Oskar writes scripts for the popular youth series Bleckmossen. He holds lectures about being a writer and organises media workshops at schools around the country.

”Is this comic book true? No, not in the sense that the main character Hamid is a real person. However, there are many people who have experienced similar, and far worse, things whilst fleeing. I have strived to make sure the all the details in the story are correct: facts, places, refugee routes and so on. Several young people who have fled themselves have read the script and said that they think the story is very accurate. As an author that makes me happy, but as a human being it makes me extremely sad.

Order the comic book

Read the comic book

 

Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam gestaltar och dramatiserar den långa och farliga flykten som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan till Sverige.

Berättelsen är skriven av Oskar Ekman och tecknad av Peter Bergting. Författaren Oskar Ekman har gjort intervjuer med projektets referensgrupp av unga som har egna erfarenheter av att komma ensamma till Sverige. Berättelsen bygger på verkliga delar ur deras historier samt rapporten Voices of Afghan Children – intervjuer som UNHCR har gjort med 42 ungdomar som ensamma flytt från Afghanistan till Sverige.

oskarekmanOskar Ekman (född 1975) är journalist och författare och arbetade under många år som redaktionschef på tidningen Kamratposten. Sedan ett par år tillbaka är han frilans med fokus på kultur och samhälle. Oskar skriver bland annat manus till den populära ungdomsserien ”Bleckmossen”. Han gör även författarbesök och mediaworkshops på skolor runt om i landet.

”Är den här serien sann? Nej, inte så att huvudpersonen Hamid finns i verkligheten. Däremot finns det många som varit med om liknande, och långt värre, saker under sin flykt. Jag har ansträngt mig för att alla detaljer ska vara korrekta: fakta, platser, flyktvägar och så vidare. Flera unga människor som själva flytt har läst manuset och sagt att de tycker berättelsen stämmer precis. Som författare gör det mig glad, som människa så oerhört sorgsen.”

Läs seriealbumet:

Print Friendly, PDF & Email