Just nu pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. 51,2 miljoner människor på flykt, hälften av dessa är barn. Det finns en berättelse, ett liv bakom varje människa som just nu är på flykt. I Hej Sverige har vi fått förmånen att förmedla några av dessa viktiga berättelser och erfarenheter från personer som idag fått asyl i Sverige men även från människor som fortfarande befinner sig på flykt.

De länder som tar emot flest flyktingar är Pakistan (1,6 miljoner), följt av Iran (857 400) och Libanon (856 500), siffrorna gäller för mitten på 2013. (Källa: FN:s flyktingorgan UNHCR:s årliga rapport Global Trends).

På den här sidan hittar du sammanfattningar och länkar till nyheter som FNs flyktingorgan UNHCR publicerar. De flesta länkarna leder till engelska sidor. Om det är några ord i sammanfattningarna som du tycker är svåra kan du hitta definitionerna i vår ordlista.

Fler länder går med på att ta emot kvotflyktingar från Syrien

Kvotflykting betyder att man med hjälp av UNHCR får flyktingstatus och möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till ett värdland. Flera länder har avtal med UNHCR om hur många kvotflyktingar man är beredd att ta emot. De som väljs som kvotflyktingar ska vara de som är mest sårbara.

Den 9 december 2014 möttes ett antal länder och beslutade sig för att ta emot fler kvotflyktingar från Syrien som i nuläget står inför den värsta flyktingkatastrofen. Sammanlagt har nu länder i västvärlden åtagit sig att ta emot ca 47,000 kvotflyktingar från Syrien och ungefär 20000 andra platser som utlovats (Klicka här för att se siffrorna).

Det är viktigt att minnas att de flesta som flyr från Syrien inte kommer längre än till grannländerna där ca 3 miljoner flyktingar befinner sig, och att en ännu större siffra fortfarande befinner sig på flykt inne i Syrien, ca 6,5 miljoner människor. Därför är varje plats som erbjuds i andra länder oerhört viktig för att fler ska ges möjlighet att starta ett nytt liv i fred och trygghet.

UNHCR säger att fokus måste läggas på att rädda liv till havs

I år har ca 348,000 människor flytt över haven för att ta sig till ett annat land. De flesta flyr från krig och oroligheter i sin hemländer, andra för att de är mycket fattiga eller svälter. Det som alla har gemensamt är att man flyr för att rädda sitt liv. Trots det finns det många länder som fokuserar mer på gränsbevakning än att rädda de som befinner sig i nöd ute på havet. Det har lett till att många har drunknat på vägen. Den allra farligaste färdrutten är den över Medelhavet, där minst 3,419 personer har mist livet. I världen har totalt 4,272 personer mist livet när de försökt ta sig till ett annat land till havs. Dessa siffror är högre än de någonsin har varit och UNHCR vill nu att fler länder ska ta ansvar för att rädda asylsökande som tvingas att ta den farliga vägen över havet för att söka sig ett liv i säkerhet. Det har aldrig funnits så många i världen som behöver skydd, men det har också blivit svårare att nå skyddet som en behöver, därför är det viktigt att länder som har möjlighet hjälper de som behöver skydd från krig och annat elände.

00_WorldwideKlicka på bilden om du vill se den i större version.

Ett år efter Lampedusa tragedin varnar UNHCR för att färden över Medelhavet kan bli dödligare

Mellan 1 juli och 30 september beräknas ca 2,200 människor ha drunknat i Medelhavet på väg till Europa för att söka skydd. Det är betydligt fler än förra året och många fler än de ca 800 som drunknat under första halvåret 2014. Risken att mista sitt liv när man sätter sig i en flyktingbåt på väg till Europa beräknas vara 2,4%.

Totalt har ca 165,000 människor tagit sig över Medelhavet under 2014 vilket är en ökning från 60,000 under hela 2013. Ökningen reflekterar den hemska situationen som många människor flyr från i Europas grannländer.

UNHCR menar att Europa måste lära sin läxa efter den stora båtkatastrofen utanför den Italienska ön Lampedusa i Oktober förra året då nästa 400 personer dog och frågan om säkerheten för de som flyr över Medelhavet uppmärksammades i media. Trots den uppmärksamhet som frågan fått sen dess har många fler personer dött i Medelhavet i år.

UNHCR vill att fler länder i Europa ska ta sitt ansvar och rädda fler utsatta människor till havs, ett arbete som Italien nästan ensamt har axlat. Dessutom vill UNHCR att länder bör utreda fler lagliga vägar för människor att söka asyl i Europa. Som det ser ut nu måste man först ta sig till ett land för att söka asyl. Idag är det nästa omöjligt för t.ex. Syrier att få visum för att resa till Europa med flygplan, därför tvingas många ta den farliga vägen över Medelhavet. Med lagliga vägar menar man att man borde få söka asyl på Europeiska ambassader eller konsulat, eller att ansökan om humanitära visum. Ett annat sätt att skapa fler lagliga vägar är att länder kan utöka andelen kvotflyktingar, ett antal som varje land beslutat att ta emot och som gäller de som beviljats flyktingstatus av UNHCR och befinner sig i något av UNHCRs flyktingläger.

Om du vill läsa mer om den farliga vägen över Medelhavet som flyktingar tvingas ta kan du hitta UNHCRs rapport här:

So Close Yet So Far From Safety 

UNHCRs rapport om asyltrender i industrialiserade länder

Asylsökande från Syrien Irak och and konfliktområden ökar under första halvåret 2014 (artikel på engelska)

Varje år kartlägger UNHCR (FNs flyktingorgan) flyktingtrender runtom i världen samt ger ut två halvårs rapporter om asylsökande baserat på ansökningar i så kallade industrialiserade länder. Årets första rapport visar en ökning av asylsökningar med 24% jämfört med tidigare år, den högsta ökningen av asylsökande i mottagarländer har Tyskland, USA, Frankrike, Sverige, Turkiet och Italien.

Det land som flest personer har lämnat för att söka asyl i ett av länderna i rapporten är Syrien (48,400 personer), på andra plats kommer Iraq (21,300 personer), följt av Afghanistan (19,300 personer) och Eritrea (18,900). Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta människor som flyr från krig och andra katastrofer antingen är fast i sina hemländer (s.k. internflyktingar) eller befinner sig på flykt i ett grannland. Därför har många av de aldrig möjlighet att söka asyl. Antalet människor i världen som befinner sig på flykt i världen beräknas vara över 50 miljoner, alltså betydligt fler än de som sökt asyl i något industrialiserat land. I vår ordlista kan du läsa mer om skillnader mellan asylsökande och flyktingar.

Vill du lära dig mer om asylsökande i världen? Läs UNHCRs rapport:

UNHCR – Asylum Trends, First Half 2014 

Flykten över Medelhavet

Många människor som befinner sig på flykt kan inte få visum för att åka till ett säkrare land och kan därför till exempel inte köpa en flygbiljett för att flyga till Europa. Därför tvingas många att ta sig över Medelhavet, ofta i överfulla och osäkra båtar. Förra året i Oktober sjönk två stora båtar utanför den Italienska ön Lampedusa och nästan 400 människor dog, det var då den största drunkningsolyckan med flyktingar i Medelhavet. Efter olyckan har framförallt Italien, anordnat en stor räddningsaktion för att undvika att fler människor drunknar på sin väg för att finna säkerhet i Europa. Tyvärr har drunkningsolyckorna ökat under 2014 eftersom många fler människor är i behov av skydd. I September i år skedde en ännu större drunkningsolycka då upp till 500 människor dog utanför Malta.

Här kan du se några filmklipp om hur det kan gå till vid räddningar och höra några av flyktingarna berätta själva om sina resor. Klippen kommer från UNHCR och är på engelska.

Italy: Desperate Rescue at Sea

Greece: A Syrian Teenager in Exile

Italy: Haunted by a Sinking Ship

Om du vill läsa mer om de här berättelserna, klicka här:

UNHCR Tracks

Syriens framtid

Den konflikt i världen som för tillfället skapar flest flyktingar är kriget i Syrien. UNHCR har därför bett om extra hjälp från omvärlden för att hjälpa de 1,1 miljoner barn som befinner sig på flykt från kriget. Vill du läsa mer om utmaningar för barn som växer upp i Syrien eller som föds i flyktingläger? Gå in på UNHCRs sida Future of Syria för att ta del av berättelser från några av de personer som befinner sig på flykt.

The Future of Syria – Refugee Children in Crisis

Print Friendly, PDF & Email