Så gör vi skillnad tillsammans

Projektet Hej Sverige startade 2012 och finansierades av Svenska PostkodLotteriet. Under perioden skapades och erbjöds högstadieelever bland annat seriealbum, film, teaterföreställning och inspirationsföreläsning och deras pedagoger ett lärarhandledningsmaterial. Detta var kostnadsfritt för skolorna. 78 000 elever tog del av kampanjen under projekttiden.

Efterfrågan av Hej Sveriges material är stor och frågan om flykt, att vara ny och inkludering i skolan är högst aktuell med rådande humanitära katastrof där 60 miljoner människor, varav hälften är barn, är på flykt. Därför startar vi projektet igen med finansiering av Gålöstiftelsen och erbjuder fler av Sveriges högstadieelever och deras pedagoger Hej Sverige kostnadsfritt även 2018-2019.

 spl-logo

Print Friendly, PDF & Email