Så gör vi skillnad tillsammans

Projektet Hej Sverige startade 2012 och avslutades våren 2015 och finansierades av Svenska PostkodLotteriet. Under perioden skapades och erbjöds högstadieelever bland annat seriealbum, film, teaterföreställning och inspirationsföreläsning och deras pedagoger ett lärarhandledningsmaterial. Detta var kostnadsfritt för skolorna. 78 000 elever tog del av kampanjen under projekttiden.

Efterfrågan av Hej Sveriges material är stor och frågan om flykt, att vara ny och inkludering i skolan är högst aktuell med rådande humanitära katastrof där 60 miljoner människor, varav hälften är barn, är på flykt år 2015. Därför startar vi projektet igen och vi hoppas att genom insamlade medel från företag och privatpersoner kunna erbjuda Sveriges alla högstadieelever och deras pedagoger Hej Sverige kostnadsfritt även 2015-2016.

 spl-logo

Print Friendly