Om du har frågor eller funderingar om kampanjen, är intresserad av att jobba med Hej Sverige på din skola  eller vill inspirera oss med en berättelse om vad du gör för att alla ska känna sig inkluderade på din skola eller i din stad – tveka inte att höra av dig till oss!

Ring: 08-545 519 90
Mejla: info@friends.se

Print Friendly, PDF & Email