– Friends arbetar för att barn och unga ska växa upp i trygghet och jämlikhet

Genom utbildning, rådgivning och opinionsutbildning stödjer vi skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras trygghetsarbete. Vi har idag närmare 40 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 2000 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som vi genomför. Friends har ett s.k. 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Kampanjen Hej Sverige har finansierats helt av bidrag från PostkodLotteriet.

Vad gör Friends?

Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends arbetar förebyggande, långsiktigt och med ett helhetstänkande. För att nå resultat anser vi att man måste inbegripa alla som finns omkring barnet; personal, föräldrar och andra barn och unga.

Friends utbildningar är förankrade i aktuell forskning om kränkningar, skolstrukturer, normer och gruppprocesser samt den lagstiftning som reglerar skolans uppdrag.Vi erbjuder inga snabba lösningar eftersom vi inte tror att någon universalmetod passar alla. Mobbning är en komplicerad process och det finns ingen snabb och enkel metod som långsiktigt kan ändra på de destruktiva strukturer som skapar inneslutning och uteslutning bland individer. Istället erbjuder Friends verktyg och ett förhållningssätt som är förankrat i forskning och vår erfarenhet av arbete i förskolor, skolor och på idrottsföreningar.

Läs mer om Friends utbildningar i utbildningskatalogen.

friends-logo

Print Friendly, PDF & Email