Efterfrågan av Hej Sveriges material är stor och frågan om flykt, att vara ny och inkludering i skolan är högst aktuell med rådande humanitära katastrof där 60 miljoner människor, varav hälften är barn, är på flykt år 2015. Därför startar vi projektet igen och vi hoppas att genom insamlade medel från företag och privatpersoner kunna erbjuda Sveriges alla högstadieelever och deras pedagoger Hej Sverige kostnadsfritt även 2015-2016.

Projektet drevs initialt under 2012 -2015 med finansiering från PostkodLotteriet. Friends var huvudansvarig och drev projektet. UNHCR bidrog med sin expertis inom flyktingfrågor och kvalitetssäkrade innehållet i projektet. Både Friends och UNHCR fanns representerade i projektets styrgrupp. Styrgruppen bestod av Emilia Pettersson, projektledare Hej Sverige, Carolina Engström, projektansvarig och vice GS på Friends, Jacob Flärd, chef för utbildning och utveckling på Friends och Lisa van Hogerlinden, kommunikatör på UNHCR. Projektorganisationen såg ut enligt följande:


linda-hej-sverigeLinda Bonaventura
Projektledare

Till Hej Sverige för jag med mig min erfarenhet som projektledare/producent, konstnär och pedagog sen femton år tillbaka. Jag har utbildning i gestaltmetodik, psykologi och förändringsprocesser, samt filosofie kandidat i litteratur och dramatik med examen i projektledning. Jag tror på berättelsernas förmåga att förändra sinnesstämningar och göra det möjligt för ny kunskap att landa.

emilia-hej-sverigeEmilia Pettersson
Projektledare

Jag är freds- och konfliktvetare samt statsvetare som sedan 2007 arbetat som utbildare på Friends. Jag tar med mig erfarenhet och kunskap från mina möten med skolpersonal, elever och föräldrar från de hundratals skolor jag har besökt. Jag tror på skolpersonalens och ungas mod och engagemang att bidra till en trygg och jämlik skola för alla på lika villkor.

kiki-hej-sverigeKristina Rodriguez Norman
Flyktingexpertis och konsult

Jag har i 23 år arbetat på UNHCR i med flyktingfrågor och som informatör. Där har jag bland annat arbetat med utveckling av läromedel, rollspel om flyktingar för ungdomar, information till media och allmänheten. I Hej Sverige jobbar jag som konsult i flyktingfrågor.

Referensgrupper

I projektet Hej Sverige arbetar vi nära en referensgrupp av unga med erfarenheten av flykt och att ensamma komma till Sverige. Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam bygger till stor del på deras berättelser.

Lärarhandledningen är framtagna av metodutvecklare på Friends i dialog med representanter från Forum för levande historia och UNHCR. Materialet har under processen utvecklats i samråd med en referensgrupp av lärare och rektorer samt utbildare på Friends. Även en referensgrupp bestående av elever från årskurs åtta från olika skolor har varit med i processen. Materialet har kvalitetsgranskats av Friends och UNHCR:s kvalitetsansvariga.

Print Friendly