fagel

Över 30 000 barn kommer att fly till Sverige i år. Ungefär hälften av dem kommer ensamma, utan sin familj. Alla dessa barn har drömmar om en bättre framtid. Samtidigt visar forskning att barn födda utanför Sverige löper mångdubbelt större risk att utsättas för mobbning och en undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört visar att lärare efterlyser stöd för att kunna ta emot barnen på bästa sätt.

Friends och FN:s flyktingorgan UNHCR har tillsammans tagit fram material för att ge barn som flytt till Sverige en bra start. Ett exempel på resultat i de skolor som redan använt material är en halvering av antalet elever som är negativa till att ett barn som flytt till Sverige ska börja i deras klass. Projektet har formellt avslutats, men vi känner att kunskapen och erfarenheten från projektet behövs mer än någonsin just nu. Därför har Friends beslutat att samla in pengar för att kunna sprida materialet till alla Sveriges högstadieskolor, så att vi kan arbeta för att ge alla barn i Sverige den trygga skola de har rätt till. Med din hjälp kan det bli verklighet.

Friends jobbar mot mobbning och kränkningar av barns rättigheter i den svenska skolan. Kampanjens material riktar sig till landets högstadieelever och deras lärare och kampanjen ska fungera som en ingång för att skapa en trygg och inkluderande miljö i skolan, med respekt för alla barns lika värde, bakgrund och historia.

Syfte

Syftet med projektet är att förändra negativa attityder, motverka fördomar och öka förståelsen för olikheter, inte bara för unga som har erfarenheten av att ensamma har flytt, utan för alla människor som har tvingats på flykt från sina hemländer. Vår förhoppning är att projektet ska leda till en tryggare miljö för alla elever och vuxna i skolan – en miljö fri från kränkningar och utanförskap.

Resultat

Hej Sveriges material har under projekttiden 2013-2015 beställts av minst 1 klass på varannan högstadieskola i hela Sverige (78 000 elever). Under projektets teaterturné mötte vi 15 000 elever och deras lärare med föreställningen Personnummer XXXX och en inspirationsföreläsning.

Har Hej Sverige någon effekt?

I effektmätningar har positiva effekter visats efter att elever har tagit del av projektets alla delar jämfört med innan eleverna tog del av Hej Sverige. Vi ser exempelvis:

  • En halvering av antalet elever som var negativa till att det skulle börja en ny elev i deras klass som flytt till Sverige efter att de har tagit del av Hej Sveriges insatser.
  • En ökning med 71 % av antalet elever som vet hur de kan göra för att få någon som inte pratar samma språk som en själv att känna sig välkommen efter att de har tagit del av Hej Sveriges insatser.

I den kundnöjdhetsenkät som gick ut till all skolpersonal som under projekttiden har beställt Hej Sveriges material svarade 99% av de svarande (n: 209) att de skulle rekomendera Hej Sverige till en kollega. Och 97,5% uppgav att materialet, i ganska eller mycket hög utsträckning, har varit lätt att förstå och använda i sin undervisning.

Kampanjens innehåll

Seriealbum

Seriealbumet Vi ska ses igen Sanam gestaltar och dramatiserar den långa och farliga flykt som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan hela vägen till Sverige. Seriealbumet har spridits till 78 000 elever. Med seriealbumet följer en lärarhandledning som fördjupar frågor om att tvingas fly, barns rättigheter, identitet och integration.

Film

I filmen Krigsduvor får vi följa en flickas separation från sin mamma och de minnen som spelas upp för hennes inre samtidigt som hon ska starta ett nytt liv på egen hand i Sverige. Materialet väcker existentiella frågor om längtan, separation,  tillit och om känslan att vara ny. Till filmen finns en lärarhandledning för att fördjupa dessa frågor.

Teaterföreställning och föreläsning

Vår teater Personnummer XXXX med tillhörande föreläsning har besökt ca 150 skolor och utbildat 15 000 elever under skolåret 2013-2014. Turnén är avslutad.

Föreställningen är skriven och regisserad av Shebly Niavarani och tar upp frågor om utanförskap och identitet i mötet med skolan, att ha flykt i bagaget och att vara ny i en grupp, bindestrecksidentiteter (dubbla nationaliteter och kulturella tillhörigheter) och rätten att få vara sig själv oavsett bakgrund. Den efterföljande föreläsningen har letts av en erfaren utbildare från Friends och har fördjupat frågor från teaterföreställningen. Teaterturnén är nu avslutad.

Lärarhandledning

Till samtliga av kampanjens delar finns lärarhandledning som fördjupar frågor om barns rättigheter, att tvingas fly, identitet, fördomar och rasism. Materialet bygger på det centrala innehållet i främst Svenska och Samhällskunskap och utvecklar elevernas förmågor i enlighet med Lgr 11. Materialet har ett normkritiskt förhållningssätt och riktar fokus på hur strukturella normer påverkar värderingar, åsikter och förhållningssätt. Att arbeta med materialen blir en naturlig del av skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling och främjande arbete för allas lika värde.

Lärarhandledningen har tagits fram av metodutvecklare på Friends i dialog med representanter från Forum för levande historia, stiftelsen Expo och UNHCR. Materialet har under processen utvecklats i samråd med en referensgrupp av lärare och rektorer samt utbildare på Friends. Även en referensgrupp bestående av elever från årskurs åtta från olika skolor har varit med i processen. Materialet har kvalitetsgranskats av Friends och UNHCR:s kvalitetsansvariga. 

Berättelser - varför flyr man?

Kampanjen Hej Sverige vill lyfta fram de verkliga berättelserna bakom statistiken. På hemsidan hittar du gripande berättelser från ungdomar som ensamma har flytt från sina hemländer och börjat ett nytt liv i Sverige. Dessa kan med fördel användas i undervisningen.

Hej Sverige har även ett samarbete med UR och på hemsidan finns UR:s prisbelönta serie Ensamkommande flyktingbarn som är en del av kampanjens metodmaterial.

Läs berättelserna – varför flyr man?

Kreativ tävling

 Ett inslag i kampanjen för att förändra attityder är att främja ungdomars fantasi, inlevelseförmåga och förmåga att uttrycka sig.  Där spelar även vuxna en viktig roll i vilka frågor som ställs i undervisningen och hjälpa till med verktygen för att berätta och att skriva. I samarbete med Bonnier Carlsen, ett av Sveriges ledande barnboksförlag, har unga fått berätta sin historia i en kreativ uppgift som vi kallar Din ryggsäck. Den går ut på att sätta sig in i hur det är att komma ensam till ett annat land och skriva eller rita en berättelse kring det.

Tävlingen har avslutats och de vinnande bidragen har publicerats i boken MIN RYGGSÄCK som går att beställa på www.adlibris.com och www.bokus.com

För dig som förälder

Här kan du läsa vårt utskick som riktar sig till dig som förälder med barn som går i åk 8. Information till dig som är förälder

 I förstudien har flertalet rapporter och skrifter använts.

Se källförteckning

 

Print Friendly