De flesta människor som söker asyl i Sverige kommer från Afghanistan. Många av dem är barn och många kommer ensamma. UNHCR ville ta reda på varför dessa barn flyr från Afghanistan och hur deras resa till Sverige har sett ut. I juni 2010 släpptes därför ”Voices of Afghan Children”, en rapport där 42 ensamkommande afghanska barn får berätta om sitt liv och sin verklighet.

Varför flyr dessa barn?

Att som ensamt barn lämna sitt hemland och fly till Europa är ett riskfyllt projekt. UNHCRs studie visar att det finns flera skäl till varför många barn ändå väljer att göra det. De främsta anledningarna handlar om en svår ekonomisk och social situation i kombination med bristen på skydd i det egna landet.

På resande fot

Ett barn på flykt är väldigt utsatt. Många barn som lyckas komma fram till Sverige lider av traumatiska upplevelser. De berättar i rapporten om hur de har blivit utsatta för övergrepp i form av tvångsrekrytering, barnarbete, hänsynslöst utnyttjande, fruktan för misshandel och våld i hemlandet och att dessa upplevelser förföljer dem under resan.

Dessutom visar rapporten hur de afghanska barnens mänskliga rättigheter kränks under flykten. Eftersom de har illegal status är de sårbara och utsatta för kriminell verksamhet, fysiskt utnyttjande och barnarbete. I länder som Iran, Turkiet och Grekland garanteras de ensamkommande barnen inte tillträde till territoriet eller själva asylprocessen. Barnen riskerar att arresteras och skickas tillbaka till gränsen varifrån de kom utan att myndigheter bedömt deras skyddsbehov eller vad som är de här barnens bästa.

Unga afghaner flyr inte bara till Europa utan också österut, särskilt till Indien, Malaysia, Indonesien och Australien.

Print Friendly, PDF & Email